شعبده بازی سبک استیج

شعبده بازی صحنه (استیج)
این شاخه شامل نمایش های بزرگتر بوده و شعبده باز برنامه خود را با موسیقی و زاویه دید مخصوص برای تماشاگران به اجرا می گذارد. لوازم مورد استفاده این سبک طناب، حلقه های بزرگ فلزی، چتر و … می باشد.
معمولاً لوازمی برای این سبک مورد استفاده است که در چمدان و یا کیف قابل حمل باشد. هنرمندان سبک استیج به دلیل کمک گرفتن از زاویه دید محدود تکنیک های ویژه ای را در اجرا های خود بکار می برند (برای مثال ظاهر کردن کارت از دستان خالی)

تهیه شده توسط فروشگاه لوازم شعبده بازی اجی مجیک
استفاده از مطالب درج شده با ذکر منبع آزاد است

نمایش یک نتیجه