شعبده بازی ذهنی ( منتال )

شعبده ذهنی (منتال)
این احساس را ایجاد می کند که می تواند ذهن مردم را بخوانید و یا آینده را پیش بینی کنید.
می توان آن را به صورت نزدیک یا در سالن های بزرگ اجرا کرد،
شعبده بازان این سبک از لوازمی نظیر دفترچه یادداشت، خودکار یا مداد، کارت esp و… در اجراهای شعبده بازی خود استفاده می کنند.
بیشتر اجرا های شعبده بازی منتال محوری بر پایه صحبت کردن دارد و شعبده بازان با صحبت کردن اجرای خود را پیش می‌برند.

تهیه شده توسط فروشگاه لوازم شعبده بازی اجی مجیک
استفاده از مطالب درج شده با ذکر منبع آزاد است

نمایش یک نتیجه